Ang babaeng guro ay pumunta sa bundok para magturo at ang sabwatan ng Misaki Honda school

 naglo-load 

Si Asagiri ay nagtatrabaho sa isang paaralan sa kabundukan, kung saan maraming estudyante na may mga espesyal na pangyayari at gusto niyang tulungan ang mga estudyanteng iyon na malampasan ang kanilang mga paghihirap. Ngunit habang tumatagal siya sa paaralan, mas napagtanto niya ang katotohanan sa likod nito na ginagamit ng paaralang ito ang mga babaeng guro bilang mga alipin sa sex para sa paaralan.

Ang babaeng guro ay pumunta sa bundok para magturo at ang sabwatan ng Misaki Honda school