MOND-252 Ang may-ari ay may malalaki at mahalay na suso

 naglo-load 

Hanga ako kay Ms. Tsuno, na maganda at mahigpit sa trabaho. At nakatrabaho ko si Mr. Tsuno nang hindi man lang umamin. Ngayon ay muli akong makikipagtulungan kay Tsuno-san. Gayunpaman, hindi naging maayos ang mga bagay at bumalik ako sa kumpanya at kumuha ng quote. Before I knew it, kami lang ni Tsuno-san sa company. Before I knew it, huli na pala. Bumili ako ng hapunan at alak sa isang convenience store, at habang umiinom ako at nakikipag-usap kay Mr. Tsuno, naging pribadong pag-uusap iyon. Nang sabihin ko na lang na gusto ko si Mr. Tsuno, nawalan ng kuryente. Natuwa ako kay Mr.Tsuno na yumakap sa akin kaya nanigas ako. Nabawi ang kuryente at nagpasya kaming manatili sa kumpanya. Nagising ako sa ingay ng shower, at nang sumilip ako, inaaliw ako ni Mr. Tsuno...

MOND-252 Ang may-ari ay may malalaki at mahalay na suso