Walang protektadong pakikipagtalik sa isang batang puki