1 2 Zoom+
กำลังโหลด กำลังโหลด


Rei ครูที่ใส่ใจนักเรียนของเธอ เป็นเหมือนมาดอนน่าโดยธรรมชาติของโรงเรียน โดยลืมสวมเสื้อชั้นในและกดหน้าอกของเธอแนบกับเธอโดยไม่รู้ตัว ยูตะ นักเรียนที่กำลังเข้าสู่ช่วงอ่อนไหว ไม่สามารถมีสมาธิกับการเรียนได้เพราะเรย์ และเกรดของเขาก็ตกต่ำลงเรื่อยๆ เมื่อเห็นสิ่งนี้ Rei ก็เริ่มกังวลและเสนอแนะยูตะแบบซุกซนเมื่อเขามาสอนพิเศษในวันหนึ่ง

นักเรียนที่โชคร้ายได้รับความสนใจจากครูสาวสวย
ดูเพิ่มเติม